IP adresa pro SSL certifikát

Aby byl SSL certifikát správně funkční, musí se nejen správně nainstalovat, ale je nutné pro daný certifikát vyhradit samostatnou IP adresu. Druhou možností je použít technologii SNI (Server Name Indication).

Na firewallu a routeru je také nutné pro doryčnou IP adresu povolit zabezpečenou komunikaci na portu 443 a danou IP přiřadit k doméně, na kterou se certifikát zřizuje.

SSL certifikát je vystaven a funkční pouze pro doménu, pro kterou byl objednán. Přesný údaj o názvu domény se uvádí ve veřejném klíči (TXT request) v položce Common name.

IP adresa může být v průběhu provozu SSL certifikátu změněna - funkčnost nebude ovlivněna.